Prawo rodzinne i spadkowe

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo oraz reprezentację, w tym sporządzanie pism procesowych, na wszystkich etapach postępowania, a w szczególności:

prawo rodzinne

  • rozwód,
  • separację,
  • alimenty ( w tym m.in. w przedmiocie uchylenia obowiązku alimentacyjnego czy obniżenia wysokości alimentów),
  • wykonywanie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • podział majątku,

prawo spadkowe

  • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku.