Prawo cywilne, odszkodowania

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo oraz reprezentację, w tym sporządzanie pism procesowych, na wszystkich etapach postępowania, a w szczególności:

  • reprezentacja m.in w sprawach o zadośćuczynienie, odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, opróżnienie lokalu, przywrócenie stanu poprzedniego, wszelkiego rodzaju służebności a także z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy,
  • sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym, uproszczonym i upominawczym,
  • sporządzanie i opiniowanie umów, ugód, prowadzenie negocjacji biznesowych i ugodowych,
  • windykacja należności.