OFERTA

Prawo karne

Kancelaria zapewnia kompleksową oraz fachową pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, a…

Prawo cywilne, odszkodowania

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo oraz reprezentację, w tym sporządzanie pism procesowych, na…

Prawo rodzinne i spadkowe

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo oraz reprezentację, w tym sporządzanie pism procesowych, na…

Prawo gospodarcze

Kancelaria zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, doradztwo prawne w…

Upadłość konsumencka

Kancelaria zapewnia kompleksową oraz fachową pomoc prawną w zakresie prowadzenia spraw o…

Prawo administracyjne

reprezentacja klientów w sprawach przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi raz…

O MNIE

Adwokat Paulina Cholewiak-Żarnowska
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Prawo. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, którą ukończyła uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego. Podczas odbywania aplikacji zdobyła doświadczenie pracując w Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie oraz współpracując z kancelariami adwokackimi na terenie całej Polski.

O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka adwokat Pauliny Cholewiak-Żarnowskiej świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, gospodarczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego na terenie województwa podkarpackiego, w tym miasta: Rzeszów, Jasło, Krosno, Strzyżów, Łańcut i inne.

Kancelaria świadczy usługi w szczególności polegające na: reprezentowaniu Klientów przed sądami oraz urzędami, organami ścigania, organami administracji; udzielaniu porad prawnych; sporządzaniu pism procesowych, umów oraz opinii prawnych; prowadzeniu negocjacji.

Zapewnia indywidualne podejście do każdego Klienta, oferuje Państwu zaangażowanie w prowadzenie sprawy, rzetelną pomoc prawną oraz dyspozycyjność na każdym etapie świadczonej usługi prawnej, stawiam na profesjonalizm, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz pełną dyskrecję.

PORADY ONLINE

Kancelaria świadczy ponadto pomoc prawną w formie elektronicznej obsługi Klienta polegającej na udzielaniu porad prawnych online, a także sporządzaniu różnego rodzaju projektów pism zarówno dotyczących postępowań sądowych jak i przedsądowych.

Celem skorzystania z porady prawnej on-line należy wypełnić zamieszczony na stronie formularz, a który znajduje się poniżej, opisując problem prawny. Możliwe jest również załączenie związanych ze sprawą dokumentów lub innych dokumentów, które będą pomocne w  danej sprawie.

Po zapoznaniu się z treścią przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego niezwłocznie otrzymają Państwo wstępną informację dotyczącą danej sprawy wraz z propozycją wynagrodzenia oraz numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacić wynagrodzenie. Pełna realizacja usługi nastąpi po dokonaniu płatności oraz w indywidualnie ustalonym terminie.

Koszt porady prawnej online ustalany jest z Klientem przed realizacją usługi oraz uzależniony jest od nakładu pracy oraz zawiłości danej sprawy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Paulina Cholewiak w zakresie niezbędnym dla udzielenia Państwu pomocy prawnej drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Paulina Cholewiak-Żarnowska z siedzibą w Jaśle przy ul. 17 Stycznia 103, NIP: 685-233-53-32.
  2. Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest: Paulina Cholewiak-Żarnowska, e-mail: kancelaria@adwokatcholewiak.pl.
  3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług prawnych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Kancelaria podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  4. Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconej nam przez Państwa usług prawnych oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa,
  6. Mają Państwo prawo Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
  7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
  8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
  9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Adwokat
Paulina Cholewiak-Żarnowska

38-200 Jasło
ul. 17 Stycznia 103

35-111 Rzeszów
ul. Wyspiańskiego 2 lok. 2

telefon: 662 363 333
e-mail: kancelaria@adwokatcholewiak.pl

NIP: 685-233-53-32
REGON: 380965036

 

Celem umówienia indywidualnego terminu spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

W ramach obsługi podmiotów gospodarczych oraz w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia spotkania w siedzibie Klienta lub miejscu zamieszkania.