Prawo karne

Kancelaria zapewnia kompleksową oraz fachową pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania, a w szczególności:

  • obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych, a także reprezentacja osób pokrzywdzonych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego,
  • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym, przede wszystkim składanie wniosków i zażaleń w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary czy odbywania kary w ramach tzw. Dozoru elektronicznego,
  • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych, środków odwoławczych w tym zażaleń i apelacji, innych pism procesowych
  • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnieniu przestępstwa, aktów oskarżenia odpowiedzi na akt oskarżenia.