Prawo administracyjne

  • reprezentacja klientów w sprawach przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi raz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych.