Prawo gospodarcze

Kancelaria zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, doradztwo prawne w zakresie praw konsumenta, a w szczególności:

  • bieżąca obsługa prawną,
  • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, rejestracja spółek, stowarzyszeń i fundacji,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych,
  • windykacja zobowiązań,
  • reprezentacja w sprawach sądowych, egzekucyjnych, przed organami ścigania, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną konsumenta ( w tym analiza umów, regulaminów, wzorców umów pod katem ich zgodności z obowiązującym prawem),
  • reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych (sądowych i przedsądowych).